Transformace v reálném čase!

Od sebepoznání a týmové dynamiky ke kreativitě a business inovacím. Vše online na jednom místě a od jednoho lektora.

O Flowberry ↓

Děkuji za vaši důvěru

Představ si místo, kde jsi sám/a sebou. Děláš to, co tě baví a v čem dominuješ. Místo, kde designuješ vlastní cestu, cíle a budoucnost.

Buď ambasadorem/kou změny

Spuštění této platformy přichází v době krize okolo COVID-19. Každá krize přináší možnost se zastavit, podívat se zpět a začít znova. Buď ambasadorem změny ve svém sociálním a pracovním kruhu.

O všem rozhoduješ sám/a

Nejsem žádný teoretik. Kurzy jsou plné praktických rad, metod a postupů. Předně si ukážeme jak na to, pak je to na tobě. Čím více tomu dáš, tím více z toho máš. Jsem tu, abych tě kurzem doprovázel.

Talent a silné stránky

Metodika Flowberry vychází z trendů neurovědy a pozitivní psychologie. Cílem kurzů je rozvoj tvého talentu, silných stránek a jejich zapojení do každodenního pracovního i osobního života.

Sebereflexe a feedback

Jedna z nejúčinějších zbraní při boji s vlastními démony je sebereflexe a schopnost přijímat feedback od ostatních. Mnoho lidí se točí v kruhu a nejsou schopni se posunout. Důvod? Chybí jim zrcadlo.

Peer-to-peer přístup

Mým cílem je vytvořit komunitu lidí, kteří sdílí podobné hodnoty a chtějí si navzájem pomoci. Flowberry je platforma pro sdílení zkušeností a know-how. Zapoj se, sdílej a validuj svůj rozvoj.

Tým je všechno

Pomáhám týmům s rozvojem jejich dynamiky a efektivity a kladu přitom velký důraz na jednotlivce a jejich potřeby. Ve všech kurzech pracuji s kolektivní inteligencí a budováním společné vize.

Začni teď, tady ↓

Já 2.0

Cesta k autentickému štěstí prostřednictvím sebepoznání a porozumění vnitřnímu světu
V průběhu následujících 4 lekcí se s tebou podělím o to nejlepší z oboru behaviorální psychologie, neurovědy a sociologie. Společně se zaměříme na tvoje silné stránky a najdeme to, v čem je tvá přidaná hodnota, která pozitivně ovlivní tebe, tvou rodinu i okolí. Jak z toho všeho vytěžit maximum? O tom je kurz Já 2.0!
Definice os. vize, hodnot a záměru
Moje současné vs. budoucí "já"
Akční plán k dosažení tvých cílů
“Learn the skills of 21st century needed for personal and career success. Become a leader by learning leadership, creativity, critical thinking.”
Marv Shamma
Founder at Flowberry Live Workshops
Detaily a přihláška
Je to pro mě?
Tento kurz je otevřený všem - absolventům středních a vysokých škol, ale i profesionálům ve svých oborech.
Co se naučím?
Jak si udělat inventuru vlastních hodnot, vizí a životních záměrů. To vše doplněno o akční plán k dozažení tvých cílů.

My 2.0

Vyšší týmová efektivita vede přes pozitivní týmovou dynamiku
Autentičtí jednotlivci budují autentické týmy. Během následujících 4 lekcí pochopíte, že radikální upřímnost, strukturovaný feedback a řízený konflikt je to, na čem můžete vybudovat vysoce efektivní týmy.
Definice týmové vize a hodnoty
Budování psychologického pocitu bezpečí
Řízení konfliktů
“Learn the skills of 21st century needed for personal and career success. Become a leader by learning leadership, creativity, critical thinking.”
Marv Shamma
Founder at Flowberry Live Workshops
Detaily a přihláška
Je to pro mě/můj tým?
Kurz je zaměřen pro jednotlivce s cílem umět efektivněji spolupracovat.
Pro dosažení maximální efektivity kurzu doporučuji přihlásit celý tým.
Co se naučím?
Sladit se navzájem, pochopit a aplikovat základní principy kolektivní inteligence a definovat společné postoje a chování. Pomoci sobě i ostatním se otevřít a být sám/a sebou.

Kreativita

V době robotizace je kreativita a kreativní řešení problémů nutností pro každou profesi
Kreativní přístup je v dnešní době součástí každé profese. Tento kurz je navržen jako souhrn metod a postupů, které nabízí jiný úhel pohledu na problém, propojení neviditelného a nalezení správného řešení z velkého množství nápadů.
Kreativní proces od správné definice problému k nalezení jeho řešení
Metody generování a selekce nápadů
Převedení nápadů do konceptů
“Learn the skills of 21st century needed for personal and career success. Become a leader by learning leadership, creativity, critical thinking.”
Marv Shamma
Founder at Flowberry Live Workshops
Již brzy
Je to pro mě?
Kreativita je proces pochopení problémů a hledání co největšího množství řešení. Týká se to všech profesí napříč trhem práce.
Co se naučím?
Umět správně definovat problémy. Překonat v sobě strach, který blokuje naše kreativní myšlení. Metody generování nápadů a jejich ověření.

Inovace

Hledání příležitostí na trhu pomocí transformační síly digitálních technologií
Znáš strategii modrého oceánu? V tomto modulu se zaměříme na strategické myšlení a obchodní strategie založené na hledání nekonkurenčních trhů. Dáme digitální technologie do širšího kontextu udržitelnosti, etiky a globalizmu pro budoucí rozvoj tvého obchodního potenciálu.
Definice inovací v kontextu digitálních technologií
"Value creation" z pohledu člověka, společnosti a planety
Růstová strategie pomocí vytváření business ekosystémů
“Learn the skills of 21st century needed for personal and career success. Become a leader by learning leadership, creativity, critical thinking.”
Marv Shamma
Founder at Flowberry Live Workshops
Již brzy
Je to pro mě?
Kurzu inovace se běžně účastní profesionálové a experti z oblasti inovací produktů a služeb. Je zároveň otevřený každému, kdo chce svůj business posunout na další úroveň, bez ohledu na jeho velikost.
Co se naučím?
Mezi klíčové dovednosti každého inovátora patří schopnost identifikovat
potřeby a touhy lidí
a umět vymyslet správné řešení, za které rádi zaplatí.
K tomu existuje postup, který se tady naučíš.

O lektorovi

MSc. Marv Shamma, M.A., CPT
Founder / Learning Experience Designer & Facilitator
Lidé, technologie a business – kombinace, která nejlépe vystihuje to, co nejraději dělám. Jsem zakladatelem platformy Flowberry, kde se zabývám rozvojem talentu a týmové dynamiky. V roce 2015 jsem spoluzaložil společnost ONEPROVE, dneska známá pod názvem Veracity Protocol. Dále působím jako leader v oblasti business inovací, kde jsem mj. pracoval pro královskou rodinu ve Spojených arabských emirátech.

Vystudoval jsem v roce 2005 umělou inteligenci na Zapadočeské univerzitě v Plzni. Následně jsem vystudoval Change Management & Digital Transformations na švédském Hyper Islandu. Proto rád kombinuji trendy z oblasti technologií se zkušenostmi s budováním vlastních startupů a vášní pro řízení a rozvoj talentů.

Narodil jsem se v Bagdádu, přežil dvě války, zažil otce jako politického vězně a přišel o část rodiny i střechu nad hlavou. Ve věku 12ti let jsem se přestěhoval do Evropy–ČR, kde jsem na pomezí dětství a puberty zápasil s kulturními a společenskými výzvami, zejména ve snaze rychle se adaptovat a porozumět novému mindsetu. Tato extrémní situace mi dodnes pomáhá dívat se na svět z různých úhlů pohledu a věřit, že za každou výzvou existuje obrovská příležitost.

Moje úvahy a myšlenky

Máš zájem o kurz na míru?
Pojďme to spolu vymyslet.

KURZY NA MÍRU